PRIVACYVERKLARING

Restaurant Butler hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect van jouw privacy. In deze privacyverklaring krijg je daarom heldere en transparante informatie omtrent welke gegevens we verzamelen en hoe we hiermee omgaan. We doen er hierbij alles aan om je privacy te waarborgen en springen dan ook met de grootste zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens.


Verder is ons beleid volledig in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (ook wel GDPR genoemd) van 25 mei 2018.


Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:


Restaurant Butler
Dorpsstraat 10
9800 Astene (Deinze)
0479 87 02 53
BE0454 177 160


Wat zijn persoonlijke gegevens?


Persoonlijke gegevens (of persoonlijke informatie) zijn gegevens die kunnen gebruikt worden om je te identificeren of contacteren.


Welke gegevens verwerkt Restaurant Butler?


Wanneer je onze website gebruikt verzamelen wij:


  • technische informatie omtrent het apparaat dat je gebruikt, zoals je IP-aders, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
  • informatie met betrekking tot je surfgedrag (hoeveel tijd je spendeert op een bepaalde pagina, welke links je aanklikt, welke pagina’s je bezoekt en hoe vaak je een bepaalde pagina bezoekt.

Bekijk hieromtrent ook zeker onze cookie policy.


Verder verwerkt Restaurant Butler ook de gegevens die je als bezoeker achterlaat op onze website, namelijk:


  • wanneer je een reservatie plaatst: naam, e-mailadres, telefoonnummer, datum en uur van aankomst.

Hoe gebruikt Restaurant Butler mijn persoonlijke gegevens?


Restaurant Butler verzamelt enkel en alleen persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site, alsook dienstverlening te garanderen.


Wij verwerken je gegevens voor volgende doeleinden:


  • de verdere optimalisatie van de dienstverlening en communicatie tussen jou en Restaurant Butler met als rechtsgrond het mogelijk te maken een dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren;
  • het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je toestemming. Indien je wenst geen verdere informatie te ontvangen van Restaurant Butler, kan dit ten allen tijde door onderaan de correspondentie op “unsubscribe/uitschrijven” te klikken;
  • het versturen van belangrijke meldingen zoals berichtgeving over diensten en de wijzigingen aan onze voorwaarden aangezien deze informatie belangrijk is aangaande uw relatie met ons.

Zijn mijn gegevens veilig bij Restaurant Butler?


De persoonsgegevens die Restaurant Butler verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Restaurant Butler.


Indien er zich toch een probleem zou voordoen met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen, zal Restaurant Butler de betrokkenen hierover binnen de 72 uur op de hoogte brengen.


Restaurant Butler doet er in elk geval alles aan om dit soort situaties te vermijden door de veiligheid continu op te volgen.Verstrekt Restaurant Butler mijn gegevens aan derden?


De gegevens die je aan ons verstrekt zullen wij enkel aan derden doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor:


  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, etc.);
  • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.


Daarnaast geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken in geen geval persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.


Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?


De persoonsgegevens van natuurlijke personen worden niet langer dan vijf jaar bewaard.De gegevens van klanten mogen we blijven behouden aangezien deze niet onder de GDPR vallen.


Welke rechten heb ik in verband met mijn gegevens?


1. Recht op inzage/toegang


Je hebt het recht om de gegevens die Restaurant Butler over jou geregistreerd heeft op elk moment in te kijken.

2. Recht op rechtzetting


Je hebt het recht om na deze inzage eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten aanvullen of corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Restaurant Butler worden verwijderd.

3. Recht om te worden vergeten


Zoals reeds hierboven vermeld kan je op elk moment vragen om volledig uit alle systemen en databases van Restaurant Butler gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen


Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie wanneer je vindt dat je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.


Zie ook hieronder: “wat als ik een klacht heb?”

5. Recht om toestemming in te trekken


Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Restaurant Butler. Je hebt dan ook altijd het recht je te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens.

Wanneer je bijvoorbeeld niet langer informatie wil ontvangen in verband met Restaurant Butler, kan je je ten allen tijde uitschrijven door onderaan de correspondentie op “uitschrijven” te klikken.

6. Recht op beperking van de verwerking


Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens, al dan niet tijdelijk, te beperken.

Wat als ik een klacht heb?


Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u om hierover direct contact met ons op te nemen.


U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Kan deze privacyverklaring nog wijzigen?


Restaurant Butler kan zijn privacyverklaring ten allen tijde wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website.


Versie


Versie 1 - Laatst gewijzigd op 25/05/2018